Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie.
Za obsah publikací (sdělení) odpovídá výlučně autor. Publikace (sdělení) nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.

Mezinárodní studentská soutěž

Soutěžní portál


Výsledky soutěže

UmístěníČlenové týmu
1. místoPacalaj, Záhorský, Romero
2. místoMázik, Kameník, Alcántara
3. místoZajac, Boukal, Bonilla

Všem soutěžícím děkujeme za účast a výhercům gratulujeme!Číslo projektu

2017-1-CZ01-KA202-035479

Název projektu

Modernisation of VET through Collaboration with the Industry (MoVET)

Koordinátor

České vysoké učení technické v Praze

Popis projektu

Základním cílem projektu je zvýšit kvalitu výuky na technických středních odborných školách díky navázání úzké spolupráce těchto škol s průmyslovými podniky, podnítit zájem studentů o technické obory a zlepšit jejich motivaci ke studiu.

Podle potřeb průmyslové praxe připravujeme a pilotně zkoušíme 6 sad elektronických výukových objektů různých typů ve 4 jazycích. Vybrali jsme moderní témata, která dosud nebyla vhodně zpracována formou studijních opor; byla volena s ohledem na aktuální požadavky škol i průmyslových podniků.

Podnikáme kroky k propojení světa středoškolské výuky se světem praxe, a to v národním i mezinárodním měřítku. Pro studenty (a učitele) středních škol zapojených do řešitelského konsorcia připravujeme sérii stáží v průmyslových podnicích – domácích i zahraničních. Stáže jsou doplněny motivační soutěží mezinárodních studentských týmů.

Zaměřujeme se rovněž na další vzdělávání středoškolských pedagogických pracovníků: připravujeme pro ně semináře na univerzitách. Středoškolští učitelé navíc získají výukové materiály, které mohou využít ve svých hodinách.

Připravujeme také sadu 3 učebních jednotek podle mezinárodního systému ECVET (Evropský systém přenosu kreditů pro odborné vzdělávání a přípravu) zaměřených na osvojení konkrétních dovedností podle požadavků středních škol v rámci zvolených témat.

Kromě výše uvedeného připravujeme pro výuku na středních školách též metodiky, které akcentují důležitost průmyslové praxe a mezinárodní spolupráce. Připravíme též metodiku pro dlouhodobou udržitelnost výsledků po ukončení projektu.

Projektové konsorcium je 9členné. Partnerské instituce se nacházejí ve 3 zemích EU (Česká republika, Slovensko, Španělsko) a v každé z nich je struktura jednotná: 1 průmyslový podnik (nebo sdružení podniků), 1 střední odborná škola a 1 technická univerzita. Doba trvání projektu je 34 měsíců (2017–2020).
Všechny moduly ke stažení naleznete zde: http://techpedia.fel.cvut.cz/home/blocks?projectId=3